کارت ویزیت دایره ای

در این نوع کارت ویزیت که ضخامت آن نسبت به کارت های ویزیت ساده بیشتر می باشد. این نوع کارت را به عنوان کارت فانتزی نیز می توانیم نامید. زیرا شکل دایره ای دارا است.

نمایش یک نتیجه