کارت ویزیت ساده

کارت های ویزیت ساده در چاپ من در دو تیراژ 1000 عددی و 500 عددی تولید میشود.

که نوع 4.8 در 8.4 تنها دارای تیراژ 1000 عددی است.

کارت های ویزیت ساده در چند نوع:

سلفون مات، براق، سوسماری، کتان امباس، کتان آلمان، گلاسه یووی، طرح چرم و سلفون مات مخملی ارائه میشود.

لازم به ذکر است کارت های ویزیت ساده دور گرد در 6.0 در 9.0 سانتی متر تنها دو نوع سلفون مات و براق را شامل میشود.

کارت ویزیت 8.4 در 4.8

کارت ویزیت 4.8 در 8.4 سانتی متر 1000 تایی

کارت ویزیت 6.0 در 9.0 سانتی متر دور گرد