چاپ عریض (چاپ در ابعاد و با کیفیت های مختلف)

چاپ عریض به چاپی گفته می شود . که در آن فایل در ابعاد بزرگ چاپ می شود. چاپ عریض به دو شکل می باشد.

1- چاپ بنر

2- پلات

در چاپ بنر : چاپ بنر به چاپ گفته میشود که در ابعادهای بزرگ و با کیفیت های مختلف و با متریال های متفاوت چاپ می شود.

چاپ بنر معمولا از ابعادهای 1 متر به بالا برخوردار است. که این ویژگی باعث م