چاپ سربرگ

چاپ سربرگ عمومابرای رسمی جلوه دادن نامه، فاکتور، دست نویس، معرفی و قرارداد به کار برده میشود.تاثیر سربرگ نسبت به طراحی آن بسیار حائز اهمیت است و نباید دست کم گرفته شود.

در سربرگ معمولا لوگوی شرکت، ارگان و یا سازمان های رسمی قرار میگیرد و مکانی نیز برای تاریخ، شماره و پیوست تعبیه میشود. آدرس و اطلاعات حاشیه نیز در پایین سربرگ به طور عموم جای دارد.

طراحی سربرگ باید به گونه ای باشد که در قالب آن از رنگ های لوگو الهام گرفته شود.

قالب سربرگ نیز باید به گونه ای باشد که فضای نوشتاری محدود نگردد که بسته به نوع طراحی نهایتا 10 درصد از سربرگ توسط المان های گرافیکی پر میشود.

چاپ من با در نظر گرفتن استاندارد های تولید سربرگ به شیک و رسمی بودن برند شما اهمیت داده و بهترین کیفیت را با استفاده از مجرب ترین کادر طراحی تولید و ارسال مینماید.

دستگاه های چاپ سربرگ در شرکت چاپ من از بروزترین تکنولوژی ها برای چاپ در انواع ابعاد و گراماژ مختلف به کار برده میشود تا رنگ قالب و المان های گرافیکی به طور کاملا واقعی مشهود گردد.

سربرگ 140 گرم کارتی

سربرگ تحریر 100 گرم (سایز واقعی)

سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی)

سربرگ تحریر 80 گرم 6 ساعته

سربرگ کتان 120 گرم (سایز واقعی)

سربرگ دیجیتال 80 گرم

سربرگ ریسو (سیاه سفید) فوری